Kent Troedsson, advokat

Delägare

 

 

Erfarenhet

 

- Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1990

- Verksam på Allmänna advokatbyrån i Malmö HB sedan 1988

- Bankjurist 1986-1988

- Hovrätten över Skåne och Blekinge 1986

- Kammarrätten i Göteborg 1985-1986

- Notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt 1983-1985

 

 

Utbildning

 

- Juris kandidatexamen vid Lunds universitet

 

 

Kontaktuppgifter

 

Tel 040-665 55 77

E-post kent.troedsson@aab.se

Själbodgatan 10, 211 35 Malmö Tel: 040-665 55 70 Fax: 040-30 92 11 E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved