Sven-Erik Forsell, advokat

 

 

Erfarenhet

 

- Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1989

- Verksam vid Allmänna advokatbyrån i Malmö HB sedan 1988

 

 

Utbildning

 

- Fil kand och Juris kandidatprogrammet vid Lunds universitet

 

 

Kontaktuppgifter

 

Tel 040-665 55 79

E-post svenerikforsell@gmail.com eller info@aab.se

Själbodgatan 10, 211 35 Malmö Tel: 040-665 55 70 Fax: 040-30 92 11 E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved