Om oss

 

Malmö stads Rättshjälpsanstalt startade sin verksamhet den 1 september 1920. Rättshjälpsanstalter var offentliga anstalter, anordnade av landsting eller kommun, för beredande av kostnadsfri rättshjälp. Man ville tillse att alla kommuninvånare skulle få möjlighet till kompetent juridisk hjälp, oavsett vilken inkomst man hade.

 

När rättshjälpslagen tillkom år 1972 infördes istället de statliga advokatbyråerna. Malmö stads rättshjälpsanstalt blev således statlig och fick namnet Allmänna advokatbyrån i Malmö.

 

År 1999 avvecklades de statliga advokatbyråerna, då sittande regering ansåg att staten inte längre skulle bedriva advokatverksamhet. Några av landets statliga advokatbyråer fortsatte dock att bedriva verksamhet i privat regi. Allmänna advokatbyrån i Malmö HB är en av dessa.

 

Idag bedriver Allmänna advokatbyrån i Malmö HB verksamhet på Själbodgatan 10 i centrala Malmö, i privat regi men med samma humanjuridiska inriktning som under 1920-talet.

 

Själbodgatan 10, 211 35 Malmö Tel: 040-665 55 70 Fax: 040-30 92 11 E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved