Familjerätt

 

Vid äktenskapsskillnad eller vid upplösning av samboförhållanden uppstår ofta frågor kring vårdnaden om barnen och deras boende, eller om umgänge mellan barn och förälder. I dessa lägen kan det vara viktigt att konsultera en advokat för att få en bedömning av situationen och förslag på olika tänkbara lösningar.

 

Vi lämnar rådgivning och biträder klienter i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt frågor om äktenskapsskillnad.

 

Vi har också särskild erfarenhet rörande frågor om fastställande och hävande av faderskap.

 

Vi förmedlar även rättsskydd och rättshjälp.

 

Själbodgatan 10, 211 35 Malmö Tel: 040-665 55 70 Fax: 040-30 92 11 E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved