Kontakt

Kontaktuppgifter


Allmänna advokatbyrån i Malmö

och Lund HBE-post: info@aab.se


Fax: 040-30 92 11


Malmö: 

Själbodgatan 10

211 35 MALMÖ


Tel: 040-665 55 70


Lund: 

Hedvig Möllers gata 12

223 55  LUND


Tel: 046-12 02 95

Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved