Anna Pochill

Anna Pochill, jur kandErfarenhet


- Verksam på Allmänna advokatbyrån i Malmö och Lund HB sedan 2019

- Hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2018

- Fiskal vid Malmö tingsrätt och i Hovrätten över Skåne och Blekinge 

  2013-2017

- Notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt 2011-2013


Utbildning


- Juris kandidatexamen vid Lunds universitet 2011


Kontaktuppgifter


Tel 040-665 55 79

Tel 046-12 02 95


E-post anna.pochill@aab.se
Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved