Ingulf Flamborn, advokat

DelägareErfarenhet


- Verksam vid Allmänna advokatbyrån i Malmö HB sedan 1993

- Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1993

- Biträdande jurist vid Advokatfirman Inge von Scheele AB 1990-1993

- Notarietjänstgöring vid Trelleborgs tingsrätt 1988-1989Utbildning


- Juris kandidatexamen vid Lunds universitet 1986Kontaktuppgifter


Tel 040-665 55 73

E-post ingulf.flamborn@aab.se