Kajsa Svensson

Kajsa Svensson, advokatErfarenhet


- Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017

- Verksam vid Allmänna advokatbyrån i Malmö HB sedan 2014

- Beredningsjurist vid Malmö tingsrätt, 2014

- Föredragande vid Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-2013

- Notarietjänstgöring vid Kristianstads tingsrätt, 2010-2012Utbildning


- Juris kandidatexamen vid Lunds universitet 2010Kontaktuppgifter


Tel 040-665 55 75

E-post kajsa.svensson@aab.se


Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved