Kent Troedsson

Kent Troedsson, advokat
Erfarenhet


- Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1990

- Verksam på Allmänna advokatbyrån i Malmö HB sedan 1988

- Bankjurist 1986-1988

- Hovrätten över Skåne och Blekinge 1986

- Kammarrätten i Göteborg 1985-1986

- Notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt 1983-1985Utbildning


- Juris kandidatexamen vid Lunds universitetKontaktuppgifter


Tel 040-665 55 70

E-post kent.troedsson@aab.se

Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved