Maria Persson

Maria Persson, advokat

DelägareErfarenhet


- Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2013

- Verksam vid Allmänna advokatbyrån i Malmö HB sedan 2012

- Biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl 2009-2012

- Notarietjänstgöring vid Gotlands tingsrätt 2007-2009Utbildning


- Juris kandidatprogrammet vid Lunds universitetKontaktuppgifter


Tel 040-665 55 74

E-post maria.persson@aab.se
Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved