Sten Brunnström

Sten Brunnström, advokat

DelägareErfarenhet


- Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2011

- Verksam vid Allmänna advokatbyrån i Malmö HB sedan 2008

- Förvaltningsrätten i Malmö 2007-2008

- Notarietjänstgöring vid Ystads tingsrätt, 2005-2007Utbildning


- Juris kandidatexamen vid Lunds universitet 2004Kontaktuppgifter


Tel 040-665 55 76

E-post sten.brunnstrom@aab.se

Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved