Om oss


Malmö stads Rättshjälpsanstalt startade sin verksamhet den 1 september 1920. Rättshjälpsanstalter var offentliga anstalter, anordnade av landsting eller kommun, för beredande av kostnadsfri rättshjälp. Man ville tillse att alla kommuninvånare skulle få möjlighet till kompetent juridisk hjälp, oavsett vilken inkomst man hade.


När rättshjälpslagen tillkom år 1972 infördes istället de statliga advokatbyråerna. Malmö stads rättshjälpsanstalt blev således statlig och fick namnet Allmänna advokatbyrån i Malmö. 


År 1999 avvecklades de statliga advokatbyråerna, då sittande regering ansåg att staten inte längre skulle bedriva advokatverksamhet. Några av landets statliga advokatbyråer har dock fortsatt att bedriva verksamhet i privat regi. Allmänna advokatbyrån i Malmö och Lund HB är en av dessa.


Idag bedriver advokatbyrån verksamhet på Själbodgatan 10 i centrala Malmö och på Hedvig Möllers gata 12 i Lund, i privat regi men med samma humanjuridiska inriktning som under 1920-talet.