Kostnadsfrågor

Vad kostar det att anlita en advokat?


Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem- och villaförsäkringar. Skyddet innebär att försäkringsbolaget kan betala delar av kostnaden för det juridiska ombudet. Rättsskyddet kan ofta tas i anspråk i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper till att förmedla rättsskydd.


Rättshjälp

Om man inte kan använda rättsskyddet i sin hemförsäkring kan man under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp, i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Rättshjälpen innebär att staten betalar delar av kostnaden för det juridiska ombudet (efter minst en timmes rådgivning som man får bekosta själv). Vi hjälper till med att ansöka om rättshjälp.


Offentliga förordnanden

Kostnaden för målsägandebiträde, offentligt biträde och särskild företrädare för barn betalas av staten. Staten svarar också för kostnaden för offentliga försvarare, men beroende av ens inkomst kan man - om man döms för brott - få betala tillbaka en del av eller hela kostnaden själv.


Taxa

För juridisk rådgivning i övrigt tillämpar vi av regeringen fastställd timkostnadsnorm, vilken för närvarande är 1 404 kr exklusive moms.


Vid tvist om arvode

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Kontaktuppgifter: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. Läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved