Migrationsrätt

Migrationsrätt


Vi arbetar i stor utsträckning med ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd och andra migrationsrättsliga frågor. I många fall har den som befinner sig i Sverige och ansöker om uppehållstillstånd på grund av förföljelse i hemlandet, familjeanknytning till en person i Sverige, arbete eller studier rätt att få ett offentligt biträde förordnat åt sig. Ett offentligt biträde är en advokat eller biträdande jurist som arbetar självständigt gentemot myndigheterna och tillvaratar den asylsökandens intressen. Den som har rätt till ett offentligt biträde har också rätt att begära att en särskild advokat eller biträdande jurist ska utses.


Kostnaderna för det offentliga biträdet betalas av staten.


Vi har även erfarenhet av och kan biträda i ärenden om frågor rörande medborgarskap.


Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved