Straffrätt

Straffrätt


Inom straffrättens område har vi lång och bred erfarenhet och vi åtar vi oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi åtar oss också uppdrag rörande uppskjutande av villkorlig frigivning.


Som misstänkt för brott har man ofta rätt till en offentlig försvarare. Den offentlige försvararen biträder den misstänkte dels under förundersökningen, dels vid en eventuell rättegång. Man har i princip rätt att begära vilken advokat man vill som sin försvarare.


Som huvudregel svarar staten för kostnaden för den offentlige försvararen. Om man döms för brottet man misstänkts för kan man dock – beroende av sina inkomstförhållanden – få betala en viss del av eller hela försvararkostnaden själv.


Den som blivit utsatt för brott kallas målsägande. I vissa fall har en målsägande rätt till ett målsägandebiträde, en advokat eller biträdande jurist verksam på advokatbyrå.  Målsägandebiträdet biträder målsäganden under förundersökningen och vid en eventuell rättegång, och i förekommande fall hjälper målsägandebiträdet till att föra målsägandens skadeståndstalan. Staten svarar för kostnaden för målsägandebiträdet. Den som har rätt till målsägandebiträde kan begära vilken advokat eller biträdande jurist som ska utses.


När polisen misstänker att ett barn utsatts för brott – och föräldrarna av olika anledningar bedöms inte kunna tillvarata barnets rätt – utses en advokat eller biträdande jurist att vara särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren biträder barnet vid förundersökningen (exempelvis vid förhör hos polisen) och vid en eventuell rättegång.


Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved